Xoá bỏ biên chế, giáo viên hợp đồng nguy cơ mất việc cao

Xoá bỏ biên chế giáo viên hợp đồng nguy cơ mất việc cao tải tỉnh Quảng Nam. Vụ việc này liên quan đến 110 giáo viên hợp đồng tại tỉnh này, hiện công tác phúc khảo đang được tiến hành.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi rà soát hết lại, theo quy định về thi tuyển viên chức công chức trước hết là xét đặc cách, đối với các giáo viên hợp đồng có thời gian công tác và đóng BHXH liên tục trên 36 tháng thì được xét đặt cách theo quy định. Đợt 1, những trường hợp nào đủ điều kiện thì xét.

Xoá bỏ biên chế, giáo viên hợp đồng nguy cơ mất việc cao
Xoá bỏ biên chế, giáo viên hợp đồng nguy cơ mất việc cao

Phỏng vấn với ông Nguyễn Hồng Quang chánh văn phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, theo quy định về thi tuyển công chức trước hết là xét đặc cách với các giáo viên có thời gian công tác và đóng BHXH liên tục trên 36 tháng, thứ hai những giáo viên đã có thời gian công tác lâu năm, có năng lực thật sự. Ông nói việc xét đặc cách như thế này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Một số trường hợp giáo viên hợp đồng có đóng BHXH trên 36 tháng hoặc dạy 4-5 năm mà không đặc cách là do dạy theo tiết.

Trong quá trình xem xét, ông Quang cho biết, lãnh đạo tỉnh cũng nhận thấy đây là lực lượng có tham gia giảng dạy, có đóng góp cho ngành giáo dục nên báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi tuyển cạnh tranh 110 giáo viên hợp đồng này cho ngành giáo dục, ưu tiên cho những giáo viên hợp đồng theo tiết. Việc này vẫn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *