Thống nhất thực hiện mức thu học phí tại Thanh Hoá

Thống nhất thực hiện mức thu học phí tại Thanh Hoá đối với học sinh Mầm non, Phổ thông công lập trên địa bàn xã, phường miền núi, thuộc huyện miền xuôi, thị xã.

Thống nhất thực hiện mức thu học phí tại Thanh Hoá
Thống nhất thực hiện mức thu học phí tại Thanh Hoá

Trước đó, Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá đã đưa đơn tờ trình vế việc áp dụng mức thu học phí tại Thanh Hoá đói với học sinh mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn xã, phường miền núi, thuộc huyện miền xuoi, thị xã.

Theo đề nghị của Sở Tài chính, sở tư pháp và các quy định, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá về mức thu và sử dụng phí trong các cơ sở giáo dục đào tạo công lập của Thanh Hoá từ năm 2016-2017 đến năm 2020-2021, chủ tịch UBND tỉnh đã ra chỉ thị thống nhất thực hiện áp dụng mức thu học phí với mầm non, phổ thông trên 28 xã miền núi thuộc huyện miền xuôi, 1 phường miền núi thuộc thị xã

Cụ thể, các xã: Thọ Lâm, Quảng Phú, Xuân Châu, Xuân Phú, Xuân Thắng (huyện Thọ Xuân); Bình Sơn, Thọ Bình, Thọ Sơn, Triệu Thành (huyện Triệu Sơn); Vĩnh An, Vĩnh Long, Vĩnh Hùng, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Lộc); Trường Lâm, Phú Lâm, Tân Trường, Phú Sơn, Tùng Lâm (huyện Tĩnh Gia); Hà Đông, Hà Lĩnh, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Long, Hà Tiến, Hà Giang (huyện Hà Trung); Yên Lâm (huyện Yên Định); phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Sở Tư pháp Thanh Hóa thì mức thu học phí đối với nhà trẻ, mẫu giáo không bán trú là 30.000 đồng/học sinh/tháng; có bán trú là 40.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với THCS, Bổ túc THCS là 25.000 đồng/học sinh/tháng. Đối với THPT, Bổ túc THPT là 30.000 đồng/học sinh/tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã hướng dẫn các cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông trên địa bàn xã, phường miền núi thuộc huyện miền xuôi, thị xã tổ chức triển khai, thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *