Trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội giảm điểm chuẩn

 Trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội giảm điểm chuẩn. Theo Hiệu trưởng, mỗi ngành học giảm 1 điểm so với điểm chuẩn đã công bố. Nhiều câu hỏi thắc mắc, vì sao lại có thể thay đổi mặc dù Bộ GD&ĐT không cho phép. 

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội giảm điểm chuẩn
Trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội giảm điểm chuẩn
Nhóm ngành Ngành học Mã ngành Điểm trúng tuyển nhóm ngành Điểm trúng tuyển ngành đã công bố Điểm trúng tuyển ngành điều chỉnh
Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông Công nghệ Thông tin 52480201 26 27 26
Khoa học Máy tính 52480101 26
Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 52480201NB 26
Hệ thống Thông tin 52480104 26
Truyền thông và Mạng máy tính 52480102 26
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 26
Kỹ thuật máy tính 52520214 26
Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật Vật lí kỹ thuật 52520401 19 20 19
Kỹ thuật năng lượng QHITD1 19
Nhóm ngành Công nghê kỹ thuật Cơ điện tử và Cơ kỹ thuật Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 23.5 24.5 23.5
Cơ kỹ thuật 52520101 23.5
Công nghệ kỹ thuật trong xây dựng – giao thông QHITD2

 

Trao đổi với chúng tôi, Hiệu trưởng trường ông Nguyễn Việt Hà giải thích như sau: ngày 31/7/2017 sau khi nhận được kết quả từ phần mềm lọc ảo của Bộ GD& ĐT, trường đã công bố điểm chuẩn của 3 ngành đào tạo đại học hệ quy chuẩn Công nghệ Thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 26,0 điểm; Vật lí kĩ thuật: 19,0 điểm; Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử & Cơ kỹ thuật: 23,5 điểm.

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội giảm điểm chuẩn
Trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội giảm điểm chuẩn

Ngay sau khi công bố kết quả điểm chuẩn, Bộ phận tuyển sinh của Nhà trường nhận được một số ý kiến từ thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành bày tỏ mong muốn được theo học ngành đào tạo yêu thích nhất trong nhóm ngành mà các bạn đã đăng ký xét trúng tuyển.

Căn cứ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường và mong muốn của từng thí sinh hứng thú với ngành học đã đăng ký, ngày 02/08/2017, Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ quyết định chỉ công bố điểm trúng tuyển theo nhóm ngành quy định tại Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

Theo đó, nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông gồm 7 ngành: Khoa học Máy tính; Công nghệ Thông tin; Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản; Hệ thống Thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông và Kỹ thuật máy tính có chung điểm chuẩn như đã công bố ngày 31/07/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *