Cách ghi phiếu điều chuyển nguyện vọng xét đại học năm 2017

Dưới đây Ibo2014 sẽ hướng dẫn các em cách ghi phiếu điều chuyển nguyện vọng xét đại học. Bởi mỗi thí sinh sẽ chỉ được 01 lần điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nên các em phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi thay đổi.

Bộ GD&ĐT quy định, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh DKXT 01 lần trong thời gian qy định và sử dụng 1 trong 2 phương thức để thay đổi: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

 

Lưu ý thí sinh: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT;

Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Dưới đây là mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH,CĐ:

Cách ghi phiếu điều chuyển nguyện vọng xét đại học năm 2017
Cách ghi phiếu điều chuyển nguyện vọng xét đại học năm 2017

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

  1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).
  2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng*.

3. Mục “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

4. Bảng “Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển“:

+ Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

+ Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi “nội dung điều chỉnh” vào cột (6) như sau:

– Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;

– Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;

– Những thay đổi khác thì ghi  tại cột 6 cùng hàng.

Cách ghi phiếu điều chuyển nguyện vọng xét đại học năm 2017
Cách ghi phiếu điều chuyển nguyện vọng xét đại học năm 2017
  • Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;
  • Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng 2;
  • Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0vào cột 6, hàng 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *